Bảo ôn PU dùng làm cách nhiệt tấm tôn, dùng làm tôn mát

ron ống gió

Bảo ôn PU dùng làm cách nhiệt tấm tôn, dùng làm tôn mát

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Bảo ôn PU dùng làm cách nhiệt tấm tôn, dùng làm tôn mát

Lý tính và hóa tính:

  • Giá trị OH: 270 -310 mgKOH/g
  • Độ  nhới (25oC): 250-400 mPas
  • Trọng lượng riêng (25%) 1.12 g/ml

Điều kiện lưu trữ

  • Nhiệt độ bảo quản 15-25oC
  • Độ ổn định/ Hạn sử dụng: 6 tháng

Cơ sở lý tính

  • Tỷ lệ Pol/Iso: 100/107.5 pbw
  • Tỷ trọng: 19kg/m3
  • Chỉ số dẫn nhiệt 22.0mW/mK
  • Cường độ chịu nén:100

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Bảo ôn PU dùng làm cách nhiệt tấm tôn, dùng làm tôn mát”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status