bình bay hơi

BÌNH BAY HƠI

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

•Công suất lạnh từ : 10    –   2110 kW
– Nhiệt độ bay hơi   :  5 0C
– Nhiệt độ nước vào : 12 0C
– Nhiệt độ nước ra    :  7 0C
– Nhiệt độ làm mát   :   5 0C
•Ứng dụng : Dùng cho tất cả các hệ thống lạnh điều hòa không khí,….
•Môi chất lạnh : Freon

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “BÌNH BAY HƠI”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status