Cụm máy nén dàn ngưng Meluck (Page 4)

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-12

  0 out of 5

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-12

  – Model: JZBF12L – 12.0HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -15℃ ~ -30 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất :12HP

 • cụm máy nén giàn ngưngBitzer-11

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-12Y

  0 out of 5

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-12Y

  – Model: JZBF12MY – 12 HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -10℃ ~ +5 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R404a

  Công suất:12HP

 • Hot
  Máy nén bizit

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-15

  0 out of 5

  Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-15

  0 out of 5

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4PES-15

   – Model: JZBF15M – 15HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 3.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải- Nhiệt độ trung bình và cao ( ℃)  -10℃ ~ +5℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất :15HP

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4TES-12

  0 out of 5
  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4TES-12
  – Model: JZBF12M – 12HP
  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac

  * Công suất máy nén Piston từ 3.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải- Nhiệt độ trung bình và cao ( ℃)  -10℃ ~ +5℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất:12HP

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4TES-9

  0 out of 5
  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4TES-9
  – Model: JZBF09L – 9.0HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -15℃ ~ -30 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất:9HP

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4TES-9Y

  0 out of 5

  Cụm máy nén  dàn ngưng Meluck Bitzer 4TES-9Y

  – Model: JZBF09MY – 9.0 HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -10℃ ~ +5 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R404a

  Công suất:9HP

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4VES-10

  0 out of 5
  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 4VES-10
  – Model: JZBF10M – 10HP
  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 3.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải- Nhiệt độ trung bình và cao ( ℃)  -10℃ ~ +5℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất:10HP

 • cụm máy nén giàn ngưngBitzer-11

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6FE-44Y

  0 out of 5

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6FE-44Y

  – Model: JZBF44MY – 44 HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -10℃ ~ +5 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R404a

  Công suất:44HP

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6FE-50

  0 out of 5

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6FE-50

  – Model: JZBF50M – 50HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 3.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải- Nhiệt độ trung bình và cao ( ℃)  -10℃ ~ +5℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất:50HP

 • cụm máy nén giàn ngưng Bitzer-56

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6GE-34

  0 out of 5

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6GE-34

  – Model: JZBF34L – 34.0HP

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -15℃ ~ -30 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R22

  Công suất:34HP

 • cụm máy nén giàn ngưngBitzer-11

  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6GE-34Y

  0 out of 5
  Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Bitzer 6GE-34Y
  – Model: JZBF34MY – 34 HP
   

  – Cụm máy nén Piston, Screw và phụ kiện sản xuất tại nhà máy Bitzer-Germany được lắp đặt thành cụm condensing unit và crack systerm tại nhà máy Bitzer Australia và Bitzer Indosnesia với nhiều chủng loại condensing unit, CA, CS, LCS, LH, WSU, Mulipac, Hyperpac.

  * Công suất máy nén Piston từ 1.0HP đến 50HP
  * Công suất máy nén Scroll từ 15HP đến 120 HP

  Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió Bitzer – Thương hiệu lắp ráp tại nhà máy Meluck Thượng Hải – Air Cooled Condensing Unit – Middle & Low Temperature Units ( ℃)  -10℃ ~ +5 ℃ : Nguồn điện: 380V/3P/50 HZ – Gas lạnh: R404a

  Công suất:34HP

error: Content is protected !!