cấp đông IQF1

Dây chuyền cấp đông nhanh IQF

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Dây chuyền cấp đông nhanh IQF
Thông tin cơ bản: Hệ thống dây chuyền lạnh IQF dạng tần sôi chế tạo theo tiêu chuẩn châu Âu kích thước mắt lưới phù hợp với sản phẩm nhỏ nhất nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng quạt thổi khí lạnh
Hệ thống dây chuyền lạnh IQF dạng tần sôi
Chế tạo theo tiêu chuẩn châu Âu
Kích thước mắt lưới phù hợp với sản phẩm nhỏ nhất nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng quạt thổi khí lạnh.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Dây chuyền cấp đông nhanh IQF”


DMCA.com Protection Status