Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp

Thiết bị lạnh 579

Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp

Tên sản phẩm: Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp

Thông tin cơ bản:   Công suất: 6000 hộp/giờ loại 200ml slim

vpm_1311733176

Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp

Tên sản phẩm: Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp

Thông tin cơ bản:   Công suất: 6000 hộp/giờ loại 200ml slim

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Dây Chuyền Sản Xuất Nước Sữa Quả Đóng Hộp”


DMCA.com Protection Status