Gas lạnh AkashiTaiseir-R407C

GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C

Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 407C là loại khí không màu, dễ bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9%

Nhiệt độ tới hạn: 86oC (186.8 oF)

Dầu lạnh tương thích: PAG

GaslnhAkashiTaiseir-R407C

GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C

Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 407C là loại khí không màu, dễ bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9%

Nhiệt độ tới hạn: 86oC (186.8 oF)

Dầu lạnh tương thích: PAG

Ứng dụng: Dùng cho hệ thống điều hòa không khí lạnh thương mại

Dùng thay thế cho HCFC – 22

Xuất xứ: Malaysia

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status