Refron22

Gas lạnh Refron R22

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Gas lạnh Freon™ 22 (R-22) 

Các ứng dụng

Khu dân cư và thương mại A / C
Trung và nhiệt độ thấp làm lạnh thương mại:
dịch vụ ăn uống
trường hợp màn hình hiển thị siêu thị
lưu trữ và chế biến thực phẩm
máy nước đá
một số phương tiện giao thông

Gas lạnh Refron  (R-22) 

Các ứng dụng

Khu dân cư và thương mại A / C
Trung và nhiệt độ thấp làm lạnh thương mại:
dịch vụ ăn uống
trường hợp màn hình hiển thị siêu thị
lưu trữ và chế biến thực phẩm
máy nước đá
một số phương tiện giao thông

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gas lạnh Refron R22”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status