Gas lạnh Freon™ 23

gas lạnh mafron R23

Gas lạnh Freon™ 23

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Gas lạnh Freon™ 23

Lợi ích
Có thể được sử dụng khi máy nén cao nhiệt độ xả không phải là một mối quan tâm.
Các ứng dụng
Rất nhiệt độ thấp (VLT) [dưới -40 ° F đến -100 ° F (-40 ° C đến -73 ° C)]:
tủ đông y
buồng môi trường

gas-lạnh-mafron-R23

Gas lạnh Freon™ 23

Lợi ích
Có thể được sử dụng khi máy nén cao nhiệt độ xả không phải là một mối quan tâm.
Các ứng dụng
Rất nhiệt độ thấp (VLT) [dưới -40 ° F đến -100 ° F (-40 ° C đến -73 ° C)]:
tủ đông y
buồng môi trường

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gas lạnh Freon™ 23”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status