freon 404A

Gas lạnh Freon chemours USA 404A

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Gas lạnh Freon chemours USA 404A đã được thay thế HFC lâu dài cho R-502 và R-22 trong các ứng dụng làm lạnh. HFC-404A được bao gồm trong các Hoa Kỳ EPA SNAP de-danh sách các HFCs rằng sẽ không còn có thể chấp nhận được trong các ứng dụng sử dụng cuối cùng nhất định tại thị trường Mỹ. Không có quy định của Hoa Kỳ hiện nay có ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ HFC. Tham khảo Tổng hợp Hoa Kỳ EPA SNAP Quy định Liên quan đến chất làm lạnh.

Tìm hiểu về Opteon ™ XP40 (R-449A) và Opteon ™ XP44 (R-452A), tiềm năng ấm lên toàn cầu (GWP) hydrofluoroolefin thấp (HFO) dựa thay thế chất làm lạnh R-404A trong các thiết bị mới và trang bị thêm các thiết bị hiện có.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gas lạnh Freon chemours USA 404A”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status