Gas lạnh Honeywell Genetron R410A

Gas-lanh-Honeywell-Genetron-R410A_1

Gas lạnh Honeywell Genetron R410A

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Gas lạnh Honeywell Genetron R410A 

 Gas lạnh Honeywell Genetron R410A là môi chất lạnh HFC hàng đầu để thay thế cho R-22,thành phần bao gồm: Pentafluoroethane 50% và Difluoromethane 50%. Honeywell Genetron R410A có khả năng làm mát cao hơn và có áp suất cao hơn hơn so với R-22. Nên sử dụng trong các hệ thống được thiết kế đặc biệt cho Gas R410A.

Ứng dụng:

   – Được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, gia đình.

   – Sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí tại các trung tâm.

   – Ứng dụng trong hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kho lạnh, tủ bảo quản thực phẩm, kho chế biến hải sản…

 Lưu ý:
    – Gas lạnh Honeywell Genetron R410A có áp suất động rất cao vì vậy khi sử dụng cần đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cho loại môi chất có áp suất cao.
    – Đặc biệt không nạp thêm gas lạnh R410a Honeywell vào gas lạnh R22.
    –  Gas R410A là hỗn hợp khí hóa lỏng không mầu ,có mùi nhẹ ,có nguy cơ gây nổ khi bị nung nóng

 

Gas-lanh-Honeywell-Genetron-R410A_1

Gas lạnh Honeywell Genetron R410A 

 Gas lạnh Honeywell Genetron R410A là môi chất lạnh HFC hàng đầu để thay thế cho R-22,thành phần bao gồm: Pentafluoroethane 50% và Difluoromethane 50%. Honeywell Genetron R410A có khả năng làm mát cao hơn và có áp suất cao hơn hơn so với R-22. Nên sử dụng trong các hệ thống được thiết kế đặc biệt cho Gas R410A.

Ứng dụng:

   – Được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, gia đình.

   – Sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí tại các trung tâm.

   – Ứng dụng trong hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kho lạnh, tủ bảo quản thực phẩm, kho chế biến hải sản…

 Lưu ý:
    – Gas lạnh Honeywell Genetron R410A có áp suất động rất cao vì vậy khi sử dụng cần đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cho loại môi chất có áp suất cao.
    – Đặc biệt không nạp thêm gas lạnh R410a Honeywell vào gas lạnh R22.
    –  Gas R410A là hỗn hợp khí hóa lỏng không mầu ,có mùi nhẹ ,có nguy cơ gây nổ khi bị nung nóng

 

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gas lạnh Honeywell Genetron R410A”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status