mexichen 407

Gas lạnh Klea Mexichem R407c

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Gas lạnh Klea Mexichem R407clà loại gas lạnh lý tưởng cho hệ thống lạnh, thích hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

Gas lạnh R407c Klea Mexichem là hỗn hợp chất làm lạnh của 3 loại gas lạnh (HFC) là gas lạnh R32 (difluoromethane), gas lạnh R125 (pentafluoroethane) và gas lạnh R134a . Tỷ lệ các loại gas lạnh trong gas lạnh R407c Klea Mexichem là gas lạnh R32 : gas lạnh R125: gas lạnh R134a = 23:25:52.

Gas lạnh Klea Mexichem R407c là loại gas lạnh lý tưởng cho hệ thống lạnh, thích hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.Gas lạnh R407c Klea Mexichem là hỗn hợp chất làm lạnh của 3 loại gas lạnh (HFC) là gas lạnh R32 (difluoromethane), gas lạnh R125 (pentafluoroethane) và gas lạnh R134a . Tỷ lệ các loại gas lạnh trong gas lạnh  Klea Mexichem R407c là gas lạnh R32 : gas lạnh R125: gas lạnh R134a = 23:25:52.Gas lạnh Klea Mexichem R407c là loại gas lạnh hoàn hảo thay thế cho gas lạnh R22 trong điều hòa không khí, tủ lạnh, kho lạnh, hệ Chiller và là loại gas lạnh thay thế cho gas lạnh R22 trong quy mô thương mại.

Gas lạnh Klea Mexichem R407c  được sử dụng với dầu lạnh tương thích là dầu lạnh POE. Gas lạnh R407c Klea Mexichem được đóng bình 11.3 kg (25LB).

Bảng những đặc tính cơ bản của gas lạnh Klea Mexichem R407c :

Đặc tính của gas lạnhKlea Mexichem R407c  Đơn vị SI
Điểm sôi  -44 °C tại 1 atm
Điểm sương  -36.8 °C tại 1 atm
Evaporator Glide  8.6 °F
Áp suất điểm sôi 11.9 bar tại 25°C
Nhiệt độ tới hạn  86°C

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gas lạnh Klea Mexichem R407c”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status