vật tư lạnh 18

Gas lạnh SUVA 123 DuPont

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Mô tả: SUVA® 123 là loại gas lạnh thuộc nhóm HCFC, có tiêu chuẩn toàn cầu dùng làm môi chất lạnh thay thế cho gas R-11 đem lại hiệu quả lạnh rất cao. Đối với việc thay thế các dòng máy làm lạnh ly tâm cũ, việc điều chỉnh hệ thống thông thường phải cần tăng hiệu suất lên và để tránh việc không đồng bộ cho thiết bị. Việc làm này đòi hỏi phải có sự tư vấn cụ thể của các nhà máy sản xuất.

 • Đặc tính:

–        Dùng cho máy làm lạnh ly tâm với áp suất thấp, các thiết bị ly tâm mới.

–        Được sử dụng trong các nhà máy sản xuất OEM

–        Chi phí vận hành tổng thể trong các thiết bị lắp đặt mới thấp

–        Mức độ ảnh hưởng đến tầng Ozone thấp: không gây phá hủy tầng Ozone.

 • Dầu lạnh tương thích: MO
 • Đóng gói: Thùng phi 45.4kg và 90.8kg

Mô tả: SUVA® 123 là loại gas lạnh thuộc nhóm HCFC, có tiêu chuẩn toàn cầu dùng làm môi chất lạnh thay thế cho gas R-11 đem lại hiệu quả lạnh rất cao. Đối với việc thay thế các dòng máy làm lạnh ly tâm cũ, việc điều chỉnh hệ thống thông thường phải cần tăng hiệu suất lên và để tránh việc không đồng bộ cho thiết bị. Việc làm này đòi hỏi phải có sự tư vấn cụ thể của các nhà máy sản xuất.

 • Đặc tính:

–        Dùng cho máy làm lạnh ly tâm với áp suất thấp, các thiết bị ly tâm mới.

–        Được sử dụng trong các nhà máy sản xuất OEM

–        Chi phí vận hành tổng thể trong các thiết bị lắp đặt mới thấp

–        Mức độ ảnh hưởng đến tầng Ozone thấp: không gây phá hủy tầng Ozone.

 • Dầu lạnh tương thích: MO
 • Đóng gói: Thùng phi 45.4kg và 90.8kg
 • Thành phần hóa học
  STT Nội dung ĐVT Trị giá
  1 Độ tinh khiết HCFC-123 % 99.99
  2 Hàm lượng cặn Vol% 0
  3 Hàm lượng nước ppm 2.3
  4 Hàm lượng axit HCL ppm 0
  5 Các chất khác ppb 0

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gas lạnh SUVA 123 DuPont”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status