Gầu tải lên cao – sàng rung tách nước

hệ thống lạnh 108

Gầu tải lên cao – sàng rung tách nước

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

 

Gầu tải lên cao – sàng rung tách nước

Gầu tải lên cao và sàng rung tách nước có nhiệm vụ đưa sản phẩm lên và rung ráo nước trước khi đi vào buồng cấp đông nhanh.

hue_1338968968

Gầu tải lên cao – sàng rung tách nước

Gầu tải lên cao và sàng rung tách nước có nhiệm vụ đưa sản phẩm lên và rung ráo nước trước khi đi vào buồng cấp đông nhanh.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Gầu tải lên cao – sàng rung tách nước”


DMCA.com Protection Status