MÁY NÉN BITZER PISTON BÁN KÍN

vật tư lạnh 19

MÁY NÉN BITZER PISTON BÁN KÍN

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

MÁY NÉN BITZER PISTON BÁN KÍN

Máy nén Bitzer piston bán kín (sermi hermetic) với đa dạng chủng loại và dải công suất từ 0.5HP đến 70HP. Máy nén 2 cấp piston với hiệu suất cao…

Capture

 

MÁY NÉN BITZER PISTON BÁN KÍN

2-Xy lanh
2KC-05.2
2JC-07.2
2HC-1.2
2HC-2.2
2GC-2.2
2FC-2.2
2FC-3.2
2EC-2.2
2EC-3.2
2DC-2.2
2DC-3.2
2CC-3.2
2CC-4.2
2HL-1.2
2GL-2.2
2FL-2.2
2EL-2.2
2EL-3.2
2DL-2.2
2DL-3.2
2CL-3.2
2CL-4.2
2U-3.2
2U-5.2
2Q-4.2
2Q-6.2
2N-5.2
2N-7.2
4-Xy lanh
4FC-3.2
4FC-5.2
4EC-4.2
4EC-6.2
4DC-5.2
4DC-7.2
4CC-6.2
4CC-9.2
4VCS-6.2
4VCS-10.2
4TCS-8.2
4TCS-12.2
4PCS-10.2
4PCS-15.2
4NCS-12.2
4NCS-20.2
4VC-6.2
4VC-10.2
4TC-8.2
4TC-12.2
4PC-10.2
4PC-15.2
4NC-12.2
4NC-20.2
4Z-5.2
4Z-8.2
4V-6.2
4V-10.2
4T-8.2
4T-12.2
4P-10.2
4P-15.2
4N-12.2
4N-20.2
4J-13.2
4J-22.2
4H-15.2
4H-25.2
4G-20.2
4G-30.2
6-Xy lanh
6J-22.2
6J-33.2
6H-25.2
6H-35.2
6G-30.2
6G-40.2
6F-40.2
6F-50.2
8-Xy lanh
8GC-50.2
8GC-60.2
8FC-60.2
8FC-70.2
Tandem
22EC-4.2
22EC-6.2
22DC-4.2
22DC-6.2
22CC-6.2
22CC-8.2
44FC-6.2
44FC-10.2
44EC-8.2
44EC-12.2
44DC-10.2
44DC-14.2
44CC-12.2
44CC-18.2
44VCS-12.2
44VCS-20.2
44TCS-16.2
44TCS-24.2
44PCS-20.2
44PCS-30.2
44NCS-24.2
44NCS-40.2
44VC-12.2
44VC-20.2
44TC-16.2
44TC-24.2
44PC-20.2
44PC-30.2
44NC-24.2
44NC-40.2
44J-26.2
44J-44.2
44H-30.2
44H-50.2
44G-40.2
44G-60.2
66J-44.2
66J-66.2
66H-50.2
66H-70.2
66G-60.2
66G-80.2
66F-80.2
66F-100.2
2 cấp nén
S4T-5.2
S4N-8.2
S4G-12.2
S6J-16.2
S6H-20.2
S6G-25.2
S6F-30.2
S66J-32.2
S66H-40.2
S66G-50.2
S66F-60

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “MÁY NÉN BITZER PISTON BÁN KÍN”


DMCA.com Protection Status