máy công nghiệp lạnh

Máy rửa rau quả liên tục

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Máy rửa rau quả liên tục

Ưu điểm: Nhanh, sạch, thuận tiện. Có thể cài đặt lượng nước nhiều hay ít, máy hoạt động với nguyên lý sục rửa liên tục và sản phẩm được đưa ra tự động qua băng tải.

hue_1320893462

Máy rửa rau quả liên tục

Ưu điểm: Nhanh, sạch, thuận tiện. Có thể cài đặt lượng nước nhiều hay ít, máy hoạt động với nguyên lý sục rửa liên tục và sản phẩm được đưa ra tự động qua băng tải.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Máy rửa rau quả liên tục”


DMCA.com Protection Status