vật tư lạnh 30

Nồi tiệt trùng

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Nồi tiệt trùng

Nồi tiệt trùng theo kiểu truyền thống là thông qua sự biến đổi thời gian và nhiệt độ để khử. Tuy nhiên trong quá trình tăng nhiệt, do nguồn nhiệt không ổn định và kích thước to nhỏ của thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tiệt trùng (Độ  F) , hiệu quả của mỗi lần tiệt trùng không đồng nhất.

hue_1318927707

Nồi tiệt trùng

     Nồi tiệt trùng theo kiểu truyền thống là thông qua sự biến đổi thời gian và nhiệt độ để khử. Tuy nhiên trong quá trình tăng nhiệt, do nguồn nhiệt không ổn định và kích thước to nhỏ của thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tiệt trùng (Độ  F) , hiệu quả của mỗi lần tiệt trùng không đồng nhất.

     Nồi tiệt trùng này sử dụng phương thức tiệt trùng cài đặt giá trị giá trị F kiểm soát quá trình tiệt trùng. Hiệu quả tiệt trùng trực quan, dễ kiểm soát, đồng thời đảm bảo hiệu quả tiệt trùng đồng nhất, không chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng nhiệt hay kích cỡ của sản phẩm. Thực hiện tiêu chuẩn “thương mại vô trùng” trong ngành công nghiệp thực phẩm, có ý nghĩa thực tế quan trọng đổi mới ngành công nghiệp thực phẩm đồ hộp.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Nồi tiệt trùng”


DMCA.com Protection Status