Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm

ống đồng cuộn 1ống đồng cuộn 1
ống đồng cuộnống đồng cuộn

Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Ống đồng thẳng, ống đồng cây Ruby Copper phi 3.8mm đến 76.2mm. Ống đồng cây Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới.

 Ống đồng thẳng, ống đồng cây Ruby Copper phi 3.8mm đến 76.2mm. Ống đồng cây Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới.

Ứng dụng của ống đồng cây Ruby Copper:

Ống đồng cây Ruby Copper được sử dụng làm ống đồng điều hòa, ống đồng dẫn gas trong hệ thống lạnh và sử dụng cho hệ Chiller, điều hòa trung tâm.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm”


DMCA.com Protection Status