Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

ynm1307595636-1-500×375-300×225

Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất với các đường kính thông dụng là ống đồng phi 4, ống đồng phi 5, ống đồng phi 6, ống đồng phi 8, ống đồng phi 10, ống đồng phi 12, ống đồng phi 14, ống đồng phi 16, ống đồng phi 19, ống đồng phi 22, ống đồng phi 27, ống đồng phi 34, ống đồng phi 42, ống đồng phi 60.

ynm1307595636-1-500x375-300x225

Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất với các đường kính thông dụng là ống đồng phi 4, ống đồng phi 5, ống đồng phi 6, ống đồng phi 8, ống đồng phi 10, ống đồng phi 12, ống đồng phi 14, ống đồng phi 16, ống đồng phi 19, ống đồng phi 22, ống đồng phi 27, ống đồng phi 34, ống đồng phi 42, ống đồng phi 60.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status