Ống đồng đầu cốt, ống đổng ủ mềm Ruby Copper

ống đồng đầu cot

Ống đồng đầu cốt, ống đổng ủ mềm Ruby Copper

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Ống đồng đầu cốt, ống đổng ủ mềm Ruby Copper

Ống đồng đầu cốt có đường kính ngoài từ 5.5mm đến 29mm, và có thể có kích cỡ lớn hơn tùy theo yêu cầu đặt hàng của Quý khách hàng.

Ống đồng đầu cốt có độ dày từ 0.8 mm đến 2.5 mm, chiều dài 1.4m, 2.9m, 3m,…

ong-dong-dau-cot

Ống đồng đầu cốt, ống đổng ủ mềm Ruby Copper

Ống đồng đầu cốt có đường kính ngoài từ 5.5mm đến 29mm, và có thể có kích cỡ lớn hơn tùy theo yêu cầu đặt hàng của Quý khách hàng.

Ống đồng đầu cốt có độ dày từ 0.8 mm đến 2.5 mm, chiều dài 1.4m, 2.9m, 3m,…

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Ống đồng đầu cốt, ống đổng ủ mềm Ruby Copper”


DMCA.com Protection Status