Tủ sấy 2 khoang, 3xe, 72 khay

vật tư lạnh 578

Tủ sấy 2 khoang, 3xe, 72 khay

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Tủ sấy 2 khoang, 3xe, 72 khay

Tủ sấy được cấu tạo bởi 2 khoang sấy độc lập nhau, mỗi khoang có bộ gia nhiệt và bộ điều khiển nhiệt độ riêng biệt

Thiết bị bao gồm 3 xe đẩy, 72 khay sấy

Thiết bị thiết kế 3 cửa đẩy nguyên liệu vào và ra.

hue_1351503607

Tủ sấy 2 khoang, 3xe, 72 khay

Tủ sấy được cấu tạo bởi 2 khoang sấy độc lập nhau, mỗi khoang có bộ gia nhiệt và bộ điều khiển nhiệt độ riêng biệt

Thiết bị bao gồm 3 xe đẩy, 72 khay sấy

Thiết bị thiết kế 3 cửa đẩy nguyên liệu vào và ra.

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Tủ sấy 2 khoang, 3xe, 72 khay”


DMCA.com Protection Status