Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS

Danfoss ETS 6

Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS

- Kinh Doanh 1: 0967494786

- Kinh Doanh 2: 0967494482

- Hotline: 0473013638

Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS

Áp suất làm việc lớn nhất: 47 bar

Môi chất sử dụng: R22, R404A, R407C, R134a, R507

Nhiệt độ bay hơi: -30 – 60 0C

Nhiệt độ môi trường xung quanh:  -30 – 70 0C

Độ ẩm môi trường: 95%

Nhiệt độ lớn nhất của coil: 115 0C

Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS 12.5

Áp suất làm việc lớn nhất: 47 bar

Môi chất sử dụng: R22, R404A, R407C, R134a, R507

Nhiệt độ bay hơi: -40 – 65 0C

Nhiệt độ môi trường xung quanh:  -40 – 60 0C

Độ ẩm môi trường: 95%

Nhiệt độ lớn nhất của coil: 115 0C

Điểm MOP: 33bar

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS”


error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status