Gas lạnh- dầu lạnh Taisei

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 123

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 123

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 123 là loại khí không màu, dễ đốt cháy ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

  Nhiệt độ tới hạn: 183.7oC (362.7 oF)

  Dầu lạnh tương thích: POE

 • Ga lạnh Akashi Taisei R – 134A

  0 out of 5

  Ga lạnh Akashi Taisei R – 134A

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 134A là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông kim loại áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9%

  Nhiệt độ tới hạn: 101.1oC (214.0 oF)

  Ứng dụng: Dùng cho thiết bị làm lạnh của các hộ gia đình và doanh nghiệp, điều hòa ôtô. Đặc tính của ga R134a thích hợp dùng trong nhiệt độ trung bình của tủ bảo quản thực phẩm, máy làm lạnh nước, đài phun nước, máy bơm nhiệt và máy hút ẩm.

                      Dùng thay thế cho CFC – 12.

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 404A

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 404A

  Mô tả: Ga lạnh Akashi R – 404A là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu, nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

  Nhiệt độ tới hạn: 72.1oC (161.8 oF)

  Dầu lạnh tương thích: PAG

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C

  0 out of 5

  Ga lạnh Akashi Taisei R – 407C là loại khí không màu, dễ bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 407C

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 407C là loại khí không màu, dễ bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9%

  Nhiệt độ tới hạn: 86oC (186.8 oF)

  Dầu lạnh tương thích: PAG

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 410A

  0 out of 5

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R- 410A là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 410A

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 410A

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R- 410A là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

  Nhiệt độ tới hạn: 72.1oC (161.8 oF)

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 410A

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 410A 

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R- 410A là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

  Nhiệt độ tới hạn: 72.1oC (161.8 oF)

  Dầu lạnh tương thích: PAG

  Ứng dụng: Ứng dụng làm lạnh trong thương mại và nhiệt độ trung bình

                       Dùng thay thế cho CFC – 502

  Xuất xứ: Malaysia

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 507A

  0 out of 5

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 507a là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 507A

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 507A

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 507a là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

  Nhiệt độ tới hạn: 78.9 oC

  Dầu lạnh tương thích: PAG

 • GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 507A

  0 out of 5

  GA LẠNH AKASHI TAISEI R – 507A

  Mô tả: Ga lạnh Akashi Taisei R – 507a là loại khí không màu, không bắt lửa ở áp suất khí quyển, khi cháy có mùi dịu nhẹ. Được  bơm vào ống pít tông áp suất thấp.

  Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

  Nhiệt độ tới hạn: 78.9 oC

  Dầu lạnh tương thích: PAG

  Ứng dụng: Ứng dụng làm lạnh trong thương mại và nhiệt độ trung bình

                     Dùng thay thế cho CFC – 502

  Xuất xứ: Malaysiaa

 • Ga lạnh Taisei R134A

  0 out of 5

  134A (HFC-134A) có thể được sử dụng như chất làm lạnh trong điều hòa không khí di động, tủ lạnh, máy điều hòa không khí trung tâm và hệ thống làm lạnh thương mại v.v. Nó cũng có thể được sử dụng như bình xịt chống cháy và trong các sản phẩm y tế, thuốc trừ sâu, mỹ phẩm và làm sạc

error: Content is protected !!
0356 666 766