Ống đồng – bảo ôn Hailiang

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø12.7 x 0.60

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø12.7 x 0.60

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø12.7 x 0.7

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø12.7 x 0.7

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø12.8 x 1.02

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø12.8 x 1.02

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình  từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø15.88 x 0.70

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø15.88 x 0.70

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø15.88 x 0.80

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø15.88 x 0.80

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø15.88 x 1.02

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø15.88 x 1.02

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø19.05 x 0.70

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø19.05 x 0.70

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø19.05 x 0.80

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø19.05 x 0.80

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø19.05 x 1.02

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø19.05 x 1.02

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø9.52 x 0.6

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø9.52 x 0.6

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang Ø9.52 x 0.8

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Hailiang Ø9.52 x 0.8

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

  Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

  Sản phẩm có đường kình từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m

 • Ống đồng cuộn Hailiang phi 6.35

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn phi 6.35 Hailiang, độ dày 0.5mm được sử dụng rộng rãi trong hệ thống dẫn ga cho máy điều hòa và công nghiệp làm lạnh.
  Được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM B68 C12200, B280, JIS H3300

error: Content is protected !!
0356 666 766