Ống đồng – bảo ôn Ruby

 • Ống đồng cây phi 3.8mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 3.8mm

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Khang Phát cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây phi 4.76mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 4.76mm

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Công ty Hoàng Bách cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây phi 4mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 4mm 

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Công ty Hoàng Bách cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây phi 5mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 5mm

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Công ty Hoàng Bách cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây phi 6.35mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 6.35mm

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Công ty Hoàng Bách cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây phi 6mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 6mm 

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Công ty Hoàng Bách cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây phi 7mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây phi 7mm

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

  Quý khách có thể đặt hàng ống đồng cây (ống đồng thẳng) theo quy cách riêng của từng dự án. Công ty Hoàng Bách cam kết giao hàng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng đúng với yêu cầu của Quý khách.

 • Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm

  0 out of 5

  Ống đồng thẳng, ống đồng cây Ruby Copper phi 3.8mm đến 76.2mm. Ống đồng cây Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới.

 • Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm

  0 out of 5

  Ống đồng thẳng, ống đồng cây Ruby Copper phi 3.8mm đến 76.2mm. Ống đồng cây Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới.

 • Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm

  0 out of 5

  Ống đồng cây Ruby Copper phi 4mm đến phi 76mm

  Ống đồng cây Ruby Copper (ống đồng thẳng Ruby Copper) được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM B68, ASTM B289, JIS H3300. Ống đồng cây Ruby Copper có độ dài 2.9m, 5.8m, 6m. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng, hệ Chiller, kho lạnh, ống đồng dẫn nước.

 • Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

  Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất với các đường kính thông dụng là ống đồng phi 4, ống đồng phi 5, ống đồng phi 6, ống đồng phi 8, ống đồng phi 10, ống đồng phi 12, ống đồng phi 14, ống đồng phi 16, ống đồng phi 19, ống đồng phi 22, ống đồng phi 27, ống đồng phi 34, ống đồng phi 42, ống đồng phi 60.

 • Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 4 đến phi 22

  0 out of 5

  Ống đồng cuộn Ruby Copper được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng và điều hòa trung tâm.Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn ống đồng thế giới có độ dài tiêu chuẩn là 15m.

error: Content is protected !!
0356 666 766