Ống đồng – bảo ôn Taisei

 • ỐNG ĐỒNG TAISEI – Hàn Quốc

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei – Korea nhập khẩu

  1. Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm

  2. Độ Dày: 0.41mm ~  2.5mm)

  3. Dài: 15m – 30m

  4.TIêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791

  5. Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 10

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 10

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 12

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 12

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 12.7(1/2~)

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 12.7(1/2~)

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 4

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 4

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm

  Độ Dày: 0.41mm ~  2.5mm

  Dài: 15m – 30m

  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791

  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 4.76(3/16~)

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 4.76(3/16~)

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 5

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 5

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 6

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 6

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 6.35(1/4~)

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 6.35(1/4~)

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 7

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 7

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 7.94(5/16~)

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 7.94(5/16~)

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

 • Ống đồng Taisei dạng LWC 8

  0 out of 5

  Ống đồng Taisei dạng LWC 8

  Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
  Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
  Dài: 15m – 30m
  Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Mã hợp kim: C12200, C1220, TP2

error: Content is protected !!
0356 666 766