Ga lạnh Taisei R404A

Gas-lanh-Akashi-Taisei-R404A1-300×201

Ga lạnh Taisei R404A

HÌNH THỨC Chất lỏng trong, không màu và khí
TRẠNG THÁI VẬT LÝ Gas at ambient temperatures
TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ 120 
  • Description
  • Reviews (0)

Description

Chi tiết Taisei R404A

 

HÌNH THỨC Chất lỏng trong, không màu và khí
TRẠNG THÁI VẬT LÝ Gas at ambient temperatures
TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ 120
CÔNG THỨC HÓA HỌC CHF2CF3, CH3CF3, CH2FCF3
ODOR Faint Ethereal Odor
SPECIFIC GRAVITY (water = 1.0) 1.08 @ 21.1°C (70°F)
Độ TAN TRONG NƯỚC (weight %) Không xác định
PH Neutral
ĐIỂM SÔI  -47.8°C (-54.0°F)
Điểm đóng băng Không xác định
Áp suất bay hơi 182.9 psia @ 70°F
MẬT ĐỘ BAY HƠI (air = 1.0) 370.9 psia @ 130°F
 3.43
Tỷ Lệ BốC HƠI >1 COMPARED TO: CCL4 = 1
% Bốc hơi 100
FLASH POINT Not applicable
ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Ga lạnh Taisei R404A”