máy nén lạnh mitshubishi

Máy nén Mitsubishi

Danh mục: Từ khóa:
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Model

Nominal

Power(KW)

Cooling Capacity (50/60Hz)

Power

Weight(kg)

(W)

(kcal/h)

NH28

1.25

4.700/5.800

4.050/5.000

N.V.Y

26.2

NH30

1.30

5.300/6.350

4.550/5.450

S.T.N.V.Y

26.8

NH33

1.50

5.750/7.000

4.950/6.000

S.T.N.V.Y

27.1

NH36

1.60

6.300/7.650

5.400/6.600

S.T.N.V.Y

27.3

NH38

1.70

6.750/8.300

5.800/7.150

T.N.V.Y

27.9

NH41

1.90

7.250/8.900

6.250/7.650

T.N.V.Y.X

28.1

NH44

2.00

8.000/9.550

6.900/8.200

T.N.V.Y.X

28.1

NH47

2.20

8.350/10.250

7.200/8.800

T.N.V.Y

28.1

NH52

2.50

9.550/11.400

8.200/9.800

T.N.V.Y

30.3

NH56

2.70

10.300/12.550

8.850/10.800

T.N.V.Y

30.8

NHV41

1.90

8.850

7.610

30~90

28.8

Model

A

B

E

NH28-NH33

291.3

300.3

16

NH33-NH47

326.3

317.3

16

NH41-NH47

341.3

392.3

16

Nh52-nh56

341.3

392.3

19.1

Model

Nominal

Power(KW)

Cooling Capacity (50/60Hz)

Power

Weight(kg)

(W)

(kcal/h)

JH512-E

3.20

13.100/15.600

11.300/13.400

N.T.Y.X.J

48.5

JH513-E

3.75

14.300/17.000

12.300/14.600

N.T.Y.X.J

49.0

JH515-E

4.10

16.300/19.300

14.000/16.600

N.T.Y.X.J

49.0

JH516-E

4.50

17.700/20.700

15.200/17.800

T.Y

49.0

JH517-E

4.75

18.700/22.000

16.100/.18.900

T.Y.X.J

49.0

JH518-E

4.85

19.900/23.300

17.100/20.000

T.Y.X

54.5

JH519-E

5.00

21.300/24.900

18.300/21.400

T.Y.X.J

54.5

JH521-E

5.50

23.300/27.600

20.000/23.700

T.Y.X.J

54.5

JH522-E

6.00

25.100/29.200

21.600/25.100

T.Y.X

54.5

JH525-E

7.00

27.300/32.000

23.500/27.500

T.Y.X.J

74.5

JH527-E

7.50

29.700/34.800

25.500/29.900

T.Y.X.J

74.5

JH529-E

8.00

31.900/37.100

27.400/31.900

T.Y.X

74.5

Model

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JH512-JH515

366.5

345.1

390.4

299.6

255.3

106.4

190

19.1

12.7

JH516-JH517

366.5

345.1

390.4

299.6

255.3

106.4

190

22.2

12.7

JH519-JH522

391.5

370.1

415.4

324.6

255.3

106.4

190

22.2

12.7

JH525-JH529

417.7

390.7

441.6

341.2

289.1

122.2

222

25.4

15.9

 

Bình Luận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Máy nén Mitsubishi”

0356 666 766