Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

ynm1307595636-1-500×375-300×225

Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất với các đường kính thông dụng là ống đồng phi 4, ống đồng phi 5, ống đồng phi 6, ống đồng phi 8, ống đồng phi 10, ống đồng phi 12, ống đồng phi 14, ống đồng phi 16, ống đồng phi 19, ống đồng phi 22, ống đồng phi 27, ống đồng phi 34, ống đồng phi 42, ống đồng phi 60.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

ynm1307595636-1-500x375-300x225

Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper

Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất với các đường kính thông dụng là ống đồng phi 4, ống đồng phi 5, ống đồng phi 6, ống đồng phi 8, ống đồng phi 10, ống đồng phi 12, ống đồng phi 14, ống đồng phi 16, ống đồng phi 19, ống đồng phi 22, ống đồng phi 27, ống đồng phi 34, ống đồng phi 42, ống đồng phi 60.

Bình Luận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Ống đồng cuộn phi 4 đến phi 22 Ruby Copper”

0356 666 766