Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 4 đến phi 22

ống đồng điều hòa

Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 4 đến phi 22

Ống đồng cuộn Ruby Copper được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng và điều hòa trung tâm.Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn ống đồng thế giới có độ dài tiêu chuẩn là 15m.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Ống đồng cuộn Ruby Copper được sử dụng trong hệ thống điều hòa dân dụng và điều hòa trung tâm.Ống đồng cuộn Ruby Copper được sản xuất theo tiêu chuẩn ống đồng thế giới có độ dài tiêu chuẩn là 15m.

Dưới đây là bảng quy cách sản phẩm cuộn ống đồng Ruby Copper thông dụng:

Đường kính x độ dàyĐộ dài/cuộnĐóng gói
cuộn/hộp
Ống đồng cuộn Ruby Copper 4.76 x 0.50 mm15m15
Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 6.35 x 0.50 mm15m12
Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 6.35 x 0.55 mm15m12
Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 6.35 x 0.60 mm15m12
Ống đồng cuộn Ruby Copper 6.35 x 0.70 mm15m12
Ống đồng cuộn Ruby Copper 6.35 x 0.80 mm15m12
Ống đồng cuộn Ruby Copper 6.35 x 1.00 mm15m12
Ống đồng cuộn Ruby Copper 7.94 x 0.50 mm15m10
Ống đồng cuộn Ruby Copper 7.94 x 0.55 mm15m10
Ống đồng cuộn Ruby Copper 7.94 x 0.60 mm15m10
Ống đồng cuộn Ruby Copper 7.94 x 0.70 mm15m10
Ống đồng cuộn Ruby Copper 7.94 x 0.80 mm15m10
Ống đồng cuộn Ruby Copper 7.94 x 1.00 mm15m10
Ống đồng cuộn Ruby Copper 9.52 x 0.50 mm15m9
Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 9.52 x 0.55 mm (d10)15m9
Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 9.52 x 0.60 mm (d10)15m9
Ống đồng cuộn Ruby Copper 9.52 x 0.70 mm15m9
Ống đồng cuộn Ruby Copper 9.52 x 0.80 mm15m9
Ống đồng cuộn Ruby Copper 9.52 x 1.00 mm15m9
Ống đồng cuộn Ruby Copper 12.7 x 0.50 mm15m7
Ống đồng cuộn phi Ruby Copper 12.7 x 0.55 mm15m7
Ống đồng cuộn phi Ruby Copper 12.7 x 0.60 mm15m7
Ống đồng cuộn Ruby Copper 12.7 x 0.70 mm15m7
Ống đồng cuộn Ruby Copper 12.7 x 0.80 mm15m7
Ống đồng cuộn Ruby Copper 12.7 x 1.00 mm15m7
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 0.50 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 0.55 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 15.88 x 0.60 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 0.70 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 0.80 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 1.00 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 1.07 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 1.20 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 15.88 x 1.50 mm15m5
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 0.60 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 0.70 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 0.80 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 1.00 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 1.07 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 1.20 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 19.05 x 1.50 mm15m4
Ống đồng cuộn Ruby Copper 22.22 x 0.70 mm15m3
Ống đồng cuộn Ruby Copper 22.22 x 0.80 mm15m3
Ống đồng cuộn Ruby Copper 22.22 x 0.90 mm15m3
Ống đồng cuộn Ruby Copper 22.22 x 1.00 mm15m3
Ống đồng cuộn Ruby Copper 22.22 x 1.20 mm15m3

Bình Luận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Ống đồng cuộn Ruby Copper phi 4 đến phi 22”

error: Content is protected !!
0356 666 766