Que hàn bạc Harris 45%

  • Description
  • Reviews (0)

Description

Que hàn bạc Harris 45%

Que hàn bạc Harris 45% được sản xuất bởi hãng Harris – Mỹ (made in USA). Que hàn bạc Harris 45% có hàm lượng bạc là 45%.

Que hàn bạc Harris Safety Silv 45% sử dụng với mục đích bạc hàn hợp kim tuyệt vời. Tính đàn hồi cao và dòng chảy mao dẫn. Màu sắc từ bạc đến vàng sáng.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã số Chủng loại kích cỡ
45318L 1/16″ x 18″ (1.6mm x 457mm) 15 t.o. (466g) Tube
45536L 3/32″ x 36″ (2.38mm x 900mm) 50 t.o. (1555g) Tube
4555 3/32″ (2.38mm) 5 t.o. (155g) Package
45550H 3/32″ (2.38mm) 50 t.o. (1555g) Coil
45618L 1/8″ x 18″ (3.17mm x 457mm) 15 t.o. (466g) Tube
4553 3/32″ (2.38mm) 3 t.o. (93g) Package
45518L 3/32″ x 18″ (2.38mm x 457mm) 15 t.o. (466g) Tube
4551 3/32″ (2.38mm) 1 t.o. (31g) Package
45350H 1/16″ (1.6mm) 50 t.o. (1555g) Coil
4535 1/16″ (1.6mm) 5 t.o. (155g) Package
45336L 1/16″ x 36″ (1.6mm x 914mm) 50 t.o. (1555g) Tube
45325H 1/16″ (1.6mm) 25 t.o. (777g) Coil
4531 1/16″ (1.6mm) 1 t.o. (31g) Package
45250H 3/64″ (1.19mm) 50 t.o. (1555g) Coil
4525 3/64″ (1.19mm) 5 t.o. (155g) Package
4521 3/64″ (1.19mm) 1 t.o. (31g) Package
45150H 1/32″ (.79mm) 50 t.o. (1555g) Coil
4515 1/32″ (.79mm) 5 t.o. (155g) Package
4513 1/32″ (.79mm) 3 t.o. (93g) Package
4511 1/32″ (.79mm) 1 t.o. (31g) Package
45F3184 1/16″ x 18″ (1.6mm x 457mm) 4 oz (113.4g) – 9 Sticks
4533 1/16″ (1.6mm) 3 t.o. (93g) Package
45KPOP 1/16″ Silver Solder Kits Package
45318LMPOP 1/16″ x 18″ (1.6mm x 457mm) Mini Pak (.093kg) – 5 Sticks
45518LMPOP 3/32″ x 18″ (1.6mm x 457mm) Mini Pak (.093kg) – 3 Sticks
45650H 1/8″ (3.17mm) 50 t.o. (1555g) Coil

 

Thành phần hóa học Solidus Liquidus Đánh giá tính lưu động AWS
Cu – 30%
Zn – 25%
Ag – 45%
1225° F
663° C
1370° F
743° C
6.5 BAg-5

 

Bình Luận

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Que hàn bạc Harris 45%”

0356 666 766