Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS

Danfoss ETS 6

Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS

Áp suất làm việc lớn nhất: 47 bar

Môi chất sử dụng: R22, R404A, R407C, R134a, R507

Nhiệt độ bay hơi: -30 – 60 0C

Nhiệt độ môi trường xung quanh:  -30 – 70 0C

Độ ẩm môi trường: 95%

Nhiệt độ lớn nhất của coil: 115 0C

Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS 12.5

Áp suất làm việc lớn nhất: 47 bar

Môi chất sử dụng: R22, R404A, R407C, R134a, R507

Nhiệt độ bay hơi: -40 – 65 0C

Nhiệt độ môi trường xung quanh:  -40 – 60 0C

Độ ẩm môi trường: 95%

Nhiệt độ lớn nhất của coil: 115 0C

Điểm MOP: 33bar

Bình Luận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Van tiết lưu điện tử Danfoss ETS”

0356 666 766