Bảo ôn dạng Ống thông thường

Giá: Liên hệ

Bảo ôn dạng Ống thông thường

> Có cấu trúc ô kín

> Hệ số dẫn nhiệt thấp

> Lắp đặt liền khối

> Không sinh ra bụi và sợi khi vận chuyển và láp đặt

> Dễ dàng cắt gọt và tạo hình

> Có tuổi thọ cao

> Khả năng kháng cháy và khối tốt

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI