Bình ngưng Kewely KHS- 60

Giá: Liên hệ

Bình ngưng Kewely KHS- 60

Tối ưu 3/8 “cuộn ống Rifle Bore
Tên sản phẩm: Bình ngưng Kewely

Hãng: Kewely

Hydraulic test pressure: 10 kg/cm2

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI