Co tròn 90 độ

Giá: Liên hệ

Co tròn 90 độ

Co tròn 90 độ, dùng hệ thống thông gió, điều hòa không khí

Ống gió tròn trong hệ thống Máy làm mát  nhà xưởng  SCANCOM

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI