Cụm dàn ngưng Tecumseh AEZ 4430 ZHR

Giá: Liên hệ

Cụm dàn ngưng Tecumseh AEZ 4430 ZHR

Parameters of Category:
Output W when Tc 27 °C T. boiling -10 °C 474
Output W when Tc 32 °C T. boiling -10 °C 445
Minimum / maximum temperature of the boiling refrigerant -15°C /+15°C

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI