Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAGD 2544 ZBR

Giá: Liên hệ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAGD 2544 ZBR

Parameters of Category:
Output W when Tc 27 °C T. boiling -30 °C 8239
Output W when Tc 32 °C T. boiling -30 °C 7540
Minimum / maximum temperature of the boiling refrigerant -40°C /-10°C

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI