Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH 4540 ZHR

Giá: Liên hệ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH 4540 ZHR

Parameters of Category:
Output W when Tc 27 °C T. boiling -10 °C 6012
Output W when Tc 32 °C T. boiling -10 °C 5800
Minimum / maximum temperature of the boiling refrigerant -15°C /+15°C

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI