Dàn lạnh PATTON AM- 43

Giá: Liên hệ

Dàn lạnh PATTON AM- 43

Tối ưu 3/8 “cuộn ống Rifle Bore
Các đơn vị n Trọng lượng nhẹ trong hygenic trắng
Hoàn thành
Nhà máy Ứng dụng “Blue Coat Coil”
Bảo vệ chống ăn mòn
Hiệu quả ngoài Rotor Motors
Temp thấp nóng an toàn Klixon

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI