Dầu máy nén khí Total Dacnis VS 32

Giá: Liên hệ

ISO 6743 – 3 phân loại DAG & DAB cho ứng dụng công nghiệp nặng.

DIN 51 506 VD – L cho sử dụng DACNIS 100 & 150 trong máy piston.

Phụ thuộc vào cấp độ nhớt: DACNIS đáp ứng được các yêu cầu của: BAUER, CIRRUS, COMPAIR, DRESSER RAND, NEUENHAUSER, SAUER & SOHN, SULZER BURCKHARDT, TANABE….

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI