Dàn nóng tủ lạnh

Giá: Liên hệ

Dàn nóng tủ lạnh (dàn ngưng) là nơi khí gas nóng trao đổi nhiệt với không khí và ngưng tụ chuyển từ thể khí sang thể hơi. Dàn nóng tủ lạnh cũng thường cấu tạo dạng ống đồng.

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI