Ga lạnh Taisei R404A

Giá: Liên hệ

HÌNH THỨC Chất lỏng trong, không màu và khí
TRẠNG THÁI VẬT LÝ Gas at ambient temperatures
TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ 120 

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI