Gas bồn Bestcool R410A

Giá: Liên hệ

Định Lượng: 750 Kg(net)/bồn

Thành phần: DIFLUOROETHANE PENTAFLUOROETHANE

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI