Gas lạnh DuPont ™ ISCEON ® MO99 (R-438A)

Giá: Liên hệ

DuPont ™ ISCEON ® MO99 (R-438A) là loại gas kết hợp R-22 đặc điểm áp suất và nhiệt luông  tương thích với dầu khoáng trong một chất làm lạnh HFC duy nhất có thể được sử dụng để thay thế R-22 trên một phạm vi rộng của nhiệt độ bay hơi.

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI