Gas Lạnh Kalton 134A

Giá: Liên hệ

Định Lượng: 13,60Kg(net)/bình và 3,4Kg(net)/bình

Thành phần: 1,1,1,2 -TETRAFLUOROETHANE

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI