Gas lạnh Refrigerant R410A

Giá: Liên hệ

Định Lượng: 11,30Kg(net)/bình hoặc 750Kg(net)/bồn

Thành phần: DIFLUOROETHANE PENTAFLUOROETHANE

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI