Máy nén Kulthorn AE16LMY-2

Giá: Liên hệ

Máy nén Kulthorn AE16LMY-2

Công suất đầu vào 294/455 Watts  
Khóa Rotor Amps 12.90 / 12.90 Amps  
Max hiện tại liên tục – / – Amps  
Amps tải đánh giá 1,34 / 2,10 Amps  
COP 1,12 / 1,64 Watts / Watts

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI