Máy nén lạnh Kulthorn CA 9437Y

Giá: Liên hệ

Máy nén lạnh Kulthorn CA 9437Y

Suất làm lạnh 920 / 1,680Watts
3139/5732 BTU / Hr
791 / 1.445 Kcal / Hr
Công suất đầu vào 510/700 Watts
Khóa Rotor Amps 16.00 / 16.00 Amps
Danh mục:

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI