Máy nén lạnh Kulthorn AZ A3414Y-1A

Giá: Liên hệ

Máy nén lạnh Kulthorn AZ A3414Y-1A

Suất làm lạnh 390 / 445Watts
1.331 / 1.518 BTU / Hr
335/383 Kcal / Hr
Công suất đầu vào 180/220 Watts
Khóa Rotor Amps 16.00 / 15.00 Amps
Danh mục:

MUA MỘT LẦN – DÙNG CẢ ĐỜI