Máy nén lạnh Kulthorn

 • Máy nén Kulthorn AE 2416ZK-SR

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn: AE 2416ZK-SR

  • Model             : AE 2416ZK-SR

  • Công suất       : 1/2 HP

  • Tác nhân lạnh : R404A

  • Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

 • Máy nén Kulthorn AE 2428ZK-SR

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn: AE 2428ZK-SR

  • Model             : AE 2428ZK-SR

  • Công suất       : 3/4 HP

  • Tác nhân lạnh : R404A

  • Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

 • Máy nén Kulthorn AE1343AK

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1343AK

  Power Input130 / – Watts 
  Lock Rotor Amps8.70 / – Amps 
  Max Continuous Current– / – Amps 
  Rated Load Amps1.00 / – Amps 
  COP0.85 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE1350Y

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1350Y

  Công suất đầu vào128 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps12.00 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá0.90 / – Amps 
  COP1,05 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE1390Y-6

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1390Y-6

  Công suất đầu vào203/236 Watts 
  Khóa Rotor Amps16.50 / 15.00 Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá1,55 / 1,50 Amps 
  COP1,26 / 1,26 Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE1410VK

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1410VK

  Công suất đầu vào232 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps14.00 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá1,72 / – Amps 
  COP1,16 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE1410Y

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1410Y

  Công suất đầu vào186 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps20.00 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá1.60 / – Amps 
  COP1,51 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE1411Y

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1411Y

  Công suất đầu vào252 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps22.20 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá2.02 / – Amps 
  COP1,18 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE1413Y

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE1413Y

  Công suất đầu vào250 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps13.00 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá1.70 / – Amps 
  COP1.30 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE16LMY-2

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE16LMY-2

  Công suất đầu vào294/455 Watts 
  Khóa Rotor Amps12.90 / 12.90 Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá1,34 / 2,10 Amps 
  COP1,12 / 1,64 Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE16LZ-1

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE16LZ-1

  Công suất đầu vào553 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps14.50 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá2.39 / – Amps 
  COP1,27 / – Watts / Watts
 • Máy nén Kulthorn AE2360Y

  0 out of 5

  Máy nén Kulthorn AE2360Y

  Công suất đầu vào136 / – Watts 
  Khóa Rotor Amps6.80 / – Amps 
  Max hiện tại liên tục– / – Amps 
  Amps tải đánh giá1.00 / – Amps 
  COP1,16 / – Watts / Watts
error: Content is protected !!
0356 666 766