Elitech MTC 5080, một trong những dòng điều khiển nổi bật của hãng Elitech, được tích hợp nhiều chức năng phù hợp đẻ ứng dụng điều khiển nhiệt độ cho kho lạnh. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn cách sử dụng và cài đặt bộ điều khiển này.

Chức năng chính

 • Đo, hiển thị và điều khiển nhiệt độ
 • Hiệu chỉnh giá trị nhiệt độ
 • Điều khiển hoạt động xả đá và chức năng quạt trong kho lạnh
 • Cảnh báo khi nhiệt độ vượt quá giới hạn hoặc khi cảm biến báo lỗi

Chỉ dẫn các nút, đèn báo hiệu và màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị

 • Room Temp: hiển thị giá trị nhiệt độ đo được và các mã của các thông số trong quá trình cài đặt
 • Set Temp: hiển thị nhiệt độ khi máy nén ngừng hoạt động và thông số thay đổi khi tiến hành cài đặt

mtc 5080

Đèn hiển thị:

 • On temp: giai đoạn thiết bị điều khiển hoạt động
 • Off temp: giai đoạn thiết bị điều khiển ngừng hoạt động
 • delay: mày nèn ngừng hoạt động khi bắt đầu hoặc tắt hệ thống
 • cycle: chu trình xả đá
 • time: Giới hạn thời gian xả đá
 • Max evap.temp: thời điểm ngừng xả đá
 • (hình bông tuyết): Làm lạnh
 • (Một nửa trên bông tuyết, nửa dưới hình giọt nước): xả đá
 • (hình cánh quạt): hoạt động của quạt

Các nút ấn:

 • (hình bông tuyết): làm lạnh . Khi máy hoạt động ổn định, không trong quá trình tiến hành xả đá, làm lạnh hay thoát nước mà nhiệt độ cao hơn “stop temp”; nhấn nút này trong 5 giây khởi động chức năng làm lạnh. Đèn báo sẽ nhấp nháy nếu thời gian hoãn hoạt động của máy nén không vượt quá thời gian trì hoãn được cài đặt; đèn bật sáng nấu thời gian hoãn hoạt động vượt qá thời gian trì hoãn được cài đặt. Nhấn giữ nút 5s để thoát chế độ làm mát.
 • (một nửa trên bông tuyết, nửa dưới hình giọt nước): xả đá bằng tay. Trong điều kiện cài đặt của hệ thống tiến hành xả đá dựa trên hoạt động của máy nén, thiết bị không tiến hành xả đá nhưng nhiệt độ đầu cảm ứng tiến hành xả đá lại xuống thấp hơn mức tiêu chuẩn thì nhấn nút để buộc hệ thống ngay lập tức tiến hành xả đá. Đèn báo hiểu xả đá bật sáng và việc xả đá được thực hiện. Trong trường hợp hệ thống đang tiến hành xả đá thì nhấn và giữ nút trong 5s nếu muốn dừng
 • (hình bông tuyết và đồng hồ): thời gian xả đá kéo dài. Khi hệ thống máy hoạt động bình thường, nhấn nút này để biết được thời gian xả đá kéo dài, hệ thống sẽ tự thoát ra sau 5 giây.
 • (mũi tên + nút loa gạch chéo): điều chỉnh khi cài đặt, tất âm báo động
 • (mũi tên xuống): điều chỉnh khi cài đặt/ hiển thị nhiệt độ cảm biến xả đá ở phần “Room Temp”

Ý nghĩa trạng thái hoạt động đèn

Loại đèn Tình trạng Ý nghĩa
Đèn báo làm lạnh Tắt Máy nén dừng
Nháy Máy nén đang tạm ngừng
Bật Máy nén hoạt động
Đèn báo xả đá Tắt Ngừng xả đá
Nháy Giảm tốc độ xả đá
Bật Tiến hành xả đá
Đèn báo hoạt động quạt Tắt Quạt ngừng
Nháy Quạt tạm dừng
Bật Quạt hoạt động

 

Menu của người sử dụng MTC 5080

Chức năng Ngưỡng cài đặt Mặc định Ý nghĩa
On temp Nhiệt độ ngừng – 50°C 10°C Máy nén bắt đầu hoạt động khi đạt tới giá trị nhiệt độ
Off temp -50°C – nhiệt độ bắt đầu -10°C Máy nén ngừng hoạt động khi chạm tới giá trị cài đặt
Comp.delay 1-120 phút 3 phút Thời gian tối thiểu giữa hai lần khởi động
Def.cycle 0-120 giờ 6 giờ Thời gian tối đa cho hai lần xả đá
Def.time 0-120 phút 30 phút Thời gian tiến hành xả đá
Max evap.temp -50°C – +50°C 10°C Xả đá không được thực hiện khi cảm biến nhiệt cao hơn mức này

 

Cài đặt:

 • Khi máy hoạt động, nhấn và giữ SET trong 5s đến khi “RoomTemp” hiển thị “SET” để vào menu cài đặt
 • Di chuyển lên xuống và nhấn SET để kiểm tra các thông số. Đèn tương ứng sẽ được bật khi tiến hành cài đặt.
 • Sau khi lựa chọn thông số sẽ thay đổi nhấn mũi tên lên/xuống để điều chỉnh các giá trị hiển thị trên “set temp”

Menu cài đặt hệ thống MTC 5080

Chức năng Ngưỡng cài đặt Mặc định
F1 Độ chia nhiệt độ -10°C – +10°C 0°C
F2 Giới hạn mức vượt ngưỡng mà cánh báo hoạt động 0-50°C 5.0°C
F3 Phương pháp xả đá 0: xả bằng điện trở sưởi1: xả bằng khí nóng 0
F4 Chu trình xả đá 0: Dựa trên thời gian hoạt động thiết bị điều khiển khi được cấp điện1: Dựa trên thời gian hoạt động máy nén 1
F5 Thời gian sau xả đá cho thoát nước 0-120 phút 3 phút
F6 Chế độ quạt -1: Quạt hoạt động liên tục0: Quat và máy nén hoạt động, ngừng cùng lúc

1-5: quạt hoạt động khi máy nén đang chạy trong thời gian 1-5 phút

1
F7 Thời gian trì hoãn báo động khi các thông số vượt mức 0-120 phút 30 phút
F8 Thời gian trì hoãn sau khi cấp điện cho thiết bị khởi động lần đầu tiên 0-120 giờ 2 giờ

 

Cách thay đổi thông số cài đặt hệ thống

Nhấn và giữ đồng thời nút SET và mũi tên cuống trong ít nhất 5s đến khi “Room Temp” hiển thị F1, khi đó đã vào phần cài đặt hệ thống. Di chuyển lên xuống để kiểm tra các thông số bằng cách nhấn nút SET. Sau khi vào mục muốn thay đổi, nhấn mũi tên lên xuống để điều chỉnh thông số cài đặt trong phần hiển thị của “Set temp”. Tất các đèn chỉ dẫn đều tắt.